Dobrodošli u Psihofokus

Psihofokus je centar za psihoterapiju i psihološku edukaciju. Teorijski koncept našeg centra se bazira na Transakcionoj analizi. Naš cilj je da podstičemo ljude na rast i razvoj ličnosti radi unapređenja kvaliteta njihovog života - od dece, mladih, odraslih osoba do bračnih parova, porodica, grupa i organizacija.

“Svako ljudsko biće rađa se kao novo, različito od svega što je ikada postojalo. Svako je rodjen sa mogućnošću da bude pobednik u svom životu.”

Životni pobednik, M. Džejms, D. Džongvard

Centar za psihoterapiju:

Psihoterapija odraslih

Nezadovoljstvo, strah, strepnja, tuga, konflikti, prevladavanje stresa, fobije, panična stanja, depresija...

Deca

Podizanje samopouzdanja deteta, razvoj ličnosti, komunikacija, problemi sa snom, ishrana, razvod, disciplina, emocije i strahovi, problemi u školi, ispadi besa...

Mladi

Prevladavanje kriza odrastanja, konflikata, pronalaženje sebe i onog što mladi žele u svom životu...

Porodica

Problemi u ulozi roditelja, bračni odnosi, odnosi među članovima porodice...

Aleksandra Simendić

Diplomirani psiholog

Direktor PsihoFokusa, Transakcioni analitičar
Psihoterapeut sa nacionalnim sertifikatom za psihoterapiju